Instalacje elektryczne

Trudno wyobrazić sobie życie codzienne bez prądu bowiem ten stanowi jedną z podstawowych potrzeb współczesnej cywilizacji. Dlatego też instalacja elektryczna jest kluczowym elementem infrastruktury budynkowej która musi być wykonana z zachowaniem standardów, aby mogła spełniać swoją rolę przez długie lata. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, zaplecze sprzętowe oraz wykwalifikowany personel. Stale podnosimy posiadane kompetencje biorąc udział w szkoleniach. Pozostajemy w stałym kontakcie z kluczowymi dostawcami technologii.

Budujemy stacje transformatorowe. Kładziemy napowietrzne i podziemne linie zasilające. Przyłączamy obiekty budowlane do sieci energetycznej. Stawiamy oświetlenie ulic. Wykonujemy instalacje elektryczne w prywatnych domach, blokach, halach, magazynach, fabrykach czy obiektach użyteczności publicznej. Przeprowadzamy pomiary elektryczne dające szerokie spojrzenie na stan danej instalacji elektrycznej. Realizujemy instalacje odgromowe zabezpieczające przed skutkami wyładowań atmosferycznych.